Feest 125 jaar KIT in Het perron

De Koninklijke Ieperse Turnkring vzw viert haar 125-jarig jubileum en ontving 230 gasten in Het Perron voor een academische zitting en receptie.  De aanwezige oud-leden, trainers, vrijwilligers, sympathisanten en leden van de gemeenteraad werden, begeleid door presentator Sofie Pattyn, getrakteerd op toespraken en verschillende optredens van de gymnasten van de club.  De avond werd afgesloten met een uitgebreide receptie waar herinneringen werden opgehaald en naar de toekomst werd gekeken. 

Leraars Sint-Michielsschool richten een turnvereniging op 

Peter Frederickx, voorzitter van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, schetste de geschiedenis van de club en de huidige positie in het turnlandschap.  Het waren enkele leraars van de Sint-Michielsschool die in 1897 het initiatief namen om een turngilde op te richten.  Dit was aanvankelijk bedoeld om jongens van de straat weg te houden.  In de krant La Lutte werd voorspeld dat de vereniging een kort leven beschoren zou zijn, een voorspelling die allerminst correct is gebleken. 

Eind 19e en begin 20e eeuw waren diverse turnbonden, gestoeld op een ideologisch karakter (KBT, katholieke, socialistische en liberale turnbond). De Sint-Michielsgilde sluit zich aan bij de Katholieke federatie, verhuist net voor WO II voor een periode van 8 jaar naar de Onafhankelijke Turnbond om vanaf 1947 onder de vleugels van de Koninklijke Belgische Turnbond te ressorteren.  Stelselmatig komt aan de verzuiling een eind tot in 2006 de Katholieke Turnfederatie wordt opgenomen in de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  

De familie Mus komt in beeld 

Na WOII zette de familie Mus de schouders onder het turngebeuren, niet alleen in de club, maar ook in de nationale turnsport. De club leverde heel wat kampioenen en op een bepaald moment bestond de helft van de Belgische nationale ploeg uit Ieperlingen. 

Jozef Mus (oom van Luc Mus, de huidige manager van de club en broer van Lucien Mus) bezet in de jaren ’50 en ’60 een leidende functie bij de Belgische Turnbond.  Later, in de jaren ’80, was hij betrokken bij de overkoepelende turnorganen als voorzitter van de West-Vlaamse Turnfederatie, technisch voorzitter en lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Turnliga, lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Turnbond en zetelde hij in het BOIC West-Vlaanderen.  

In 1990 wordt hij de eerste voorzitter van het pas opgerichte West-Vlaams Overleg voor de Turnsport, een overlegplatform voor een optimaal turnbeleid over de verzuiling heen, opgericht op vraag van de West-Vlaamse Sportraad. Al die tijd is Jozef ook een van de drijvende krachten achter de club en is zo goed als dagelijks in de turnzaal te vinden.  In 2011 geeft hij de fakkel door en zet een stap opzij. 

Lucien Mus wordt een succesvolle trainer en internationaal jurylid. Hij werd vanaf 1966 hoofdtrainer van de nationale ploeg en technisch verantwoordelijke bij de Vlaamse Turnliga.  In die hoedanigheid creëerde hij de Talentenjacht, een vroege voorloper van de huidige topsportstructuur bij de Gymfed. 

In de jaren 1970-80 kende de club kende grote successen met een aantal gymnasten die tot de nationale ploegen wisten door te stoten, onder leiding van Angele Mus, zus van Jozef en Lucien. De tweelingzusjes Isabelle en Sophie Nollet lieten zich toen opmerken maar vooral de mannenploeg scheerde hoge toppen. 

Luc Mus neemt de fakkel van jongs af aan over, eerst onder de vleugels van vader, oom en tante, later als leider in de club, tot vandaag is hij manager van de club. 

Van achterzaaltje tot topturnhal 

Heel wat locaties in Ieper worden gebruikt om de turnactiviteiten te organiseren, zo schetst Patrick Benoot, Schepen van Sport.  Het lokaal van de vereniging bevindt zich tot aan de eerste wereldoorlog in de Sint-Michielsschool. In augustus 1914 stond WO I aan de poorten van Ieper en kwam er voorlopig een einde aan de activiteiten van de turnkring. De stad was nog in volle heropbouw toen in 1922 de Sint-Michielsturners hun activiteiten terug opstartten. Deze keer vonden ze een onderkomen in de Rijkeklarenstraat. In 1939 kwam de algemene mobilisatie en dit was de aanleiding om de activiteiten te schorsen. Korte tijd na de inval van de bezetter werd de trainingszaal bovendien opgeëist. Men verhuisde de turntoestellen naar het Sint-Vincentiuscollege waar de club voorlopig onderdak kreeg en de trainingen verder kon zetten. In 1943 werd de druk van de bezetter echter te groot en werd de vereniging verzocht om een ander lokaal te zoeken. De familie Dehaeck bood aan om de zolder van het achterhuis in de Boomgaardstraat te gebruiken en zo geschiedde. WO II eindigt in 1945j en men keert nog heel even terug naar de oude trainingszaal in de Rijkeklarenstraat om dan in 1947 te verhuizen naar de Sint-Maartenskring. 

In 1949 wordt na meer dan 50 jaar ook een meisjesafdeling opgericht. De Sint-Maartenskring doet dienst tot in 1982 wanneer de inmiddels tot Koninklijke Ieperse Turnkring vervelde sportclub verkast naar de spiksplinternieuwe sporthal, de huidige sporthal 1. De club blijft groeien en barst algauw uit haar voegen waardoor vele trainingen buitenshuis dienen door te gaan. De groei houdt aan en in 2006 starten de eerste gesprekken met het toenmalig stadsbestuur. Dit resulteert in 2008 in een groen licht om een turnhal te bouwen op de sportsite. De plannen worden door architect Wim Baekelandt, met advies van manager Luc Mus en voorzitter Ruben Delahaye opgemaakt. Uiteindelijk kan in 2018 gestart worden met de bouw van de turnhal. In augustus 2019 wordt die in gebruik genomen door de club en de Ieperse scholen.  De nieuwe turnhal zorgt er voor dat alle gymnasten van de verschillende disciplines samen kunnen trainen en geeft de werking een boost voor de toekomst. 

Het aanbod wordt uitgebreid 

De club heeft lang enkel mannen als leden.  Pas in 1949 vervoegen de eerste meisjes de club.  Van dan af aan stijgt het ledenaantal gestaag.  Onder leiding van Angèle Mus werd de turnkring met diverse choreografieën een vast onderdeel van de Ieperse revues.  Verschillende feesten worden opgeluisterd met spectaculaire voorstellingen door zowel de heren als dames. 

De club ontwikkelt zich verder met een specialisatie in de disciplines Artistieke Gymnastiek Dames en heren. 

2006 is het jaar waarin de Demogroep wordt opgericht.  In deze discipline worden dans, gymnastiek en spektakel verwerkt tot één mooi geheel.  Jongens en meisjes werken samen om op zo’n origineel mogelijke manier uit de hoek te komen.  Na enkele jaren actief te zijn op wedstrijdniveau wordt de demogroep gestopt. 

In 2012 wordt de club uitgebreid met de discipline Tumbling nadat Turnkring Vlamertinge de tumblingafdeling opdoekte en de volledige afdeling door KIT werd opgenomen.  De recreatieve tumblers kunnen terecht op een airtrack in de karatezaal van het sportcentrum, terwijl de competitiegymnasten 5 keer per week naar Izegem trekken om op een echte tumblingbaan te kunnen trainen. Pas in 2020 kunnen ze volledig in Ieper trainen door de bouw van de turnhal. Roland Olivier is, samen met zijn familiede de drijvende kracht op technisch vlak gesteund door een zeer bedrijvige Ann Cloet. De groep groeit al snel uit van een 10-tal leden tot meer dan 100. 

Als vooruitdenkende club wordt KIT een pilootclub voor het nieuwe Gymtopia-programma, een sporttechnische structuur die er voor zorgt dat elke gymnast een brede basisvorming krijgt om de oriëntatie naar een bepaalde discpline correcter te kunnen maken. 

Op vandaag biedt de club naast de ruime basiswerking ook competitietrainingen op het hoogste niveau aan.  Met 75 trainers en 9 bestuursleden weer de vereniging iedere week meer dan 500 gymnasten te boeien op de turnvloer.   

Plannen voor de toekomst 

Voorzitter Ruben Delahaye geeft in zijn toespraak aan dat het 125-jarig bestaan allerminst betekent dat de club oud en versleten zou zijn.  Integendeel, de vereniging koestert ambitie en heeft heel wat plannen voor de toekomst. 

Zo staat het inblazen van nieuw leven in de afdeling toestelturnen jongens hoog op de agenda.  Door de jaren daalde het aantal jongens dat om competitieniveau trainde, maar recent vervoegden enkele talenten de groep.  De ambitie wordt uitgesproken deze groep te laten groeien tot een volwaarde competitieafdeling die zich met de rest van Vlaanderen en het land kan meten, zoals dat al het geval is met de meisjes- en tumblingafdeling. 

Wetende dat trainers de ruggengraat van elke sportclub vormen, wordt de komende jaren volop ingezet op een vernieuwd trainersbeleid.  Speerpunten zijn de opleiding en opvolging van de trainers om op die manier de best mogelijke omkadering voor de gymnasten te garanderen. 

Er wordt tenslotte zorgvuldig gewaakt over het familiale karakter van de club, ondanks het grote ledenaantal.  In de vereniging kunnen de gymnasten vertoeven en trainen in een warme omgeving.  Niet evident in de huidige, meer individuele maatschappij. 

De voorzitter sluit af met een woord van dank.  Voor alle bestuursleden die nu en vroeger de club mee structureerden en beter wilden maken.  Voor de vele ouders die zich engageren de kinderen de turnsport te leren kennen.  Voor het stadsbestuur en de sportdienst voor het gebruik van de infrastructuur.  Voor de vrijwilligers die het voor de club mogelijk maken de evenementen te organiseren.  Een speciaal woord van dank wordt gericht aan de trainers die hun passie voor deze mooie sport proberen over te dragen op een nieuwe generatie turners. 

Foto's

De jongste lichting TTJ pakt brons!

De jongste knapen van KIT traden op zondag 13 november 2022 aan in de Zuidwestcup in Lauwe, een teamcup voor -14 jarigen, waar 19 ploegen aan deelnamen. 

Het was een eerste test voor de nieuwe groep jongens die sinds twee jaar aan de weg timmert.  Het team bestond uit Louis Thomas, Jean Gomes, Naud Goudeseune, Mattéo Claerhout, Ferre Debyser en Yakym Teteria.  Onder het kritische oog van trainster Inge gaven de jongens het beste van zichzelf met een schitterend en onverwacht resultaat tot gevolg.  Tussen heel wat oudere jongens kon het team beslag leggen op de derde plaats.  De moeilijkheid van de oefeningen moet nog verder verhoogd worden, maar de jongens konden de juryleden charmeren met hun verzorgde en strakke afwerking.  Dat belooft voor de toekomst!

Prachtige eerste GymFedwedstrijd te Lauwe voor Recrea Meisjes van KIT

Op 12 november ging de eerste recreawedstrijd van het turnseizoen 2022-2023 van start te Lauwe. Kit zette er een prachtprestatie neer. Dank aan trainers en juryleden Annette Devoldere, Louise Fourni, Fien Verplanken, Lisa Derycke, Luna Pontrandolfi, Silke Decap en Kathy Laheye.

Meisjes 11 jaar – opgelegd werk

 • Marie Lou Decru : brons
 • Noor Dumon: goud
 • Elene Feys-Jaques: goud

Meisjes 12 jaar – opgelegd werk

 • Nore Goudeseune: brons
 • Bo Andries: zilver
 • Orla-Jane Rys: goud

Meisjes 13 jaar – vrij werk

 • Laura Degrauwe:
  • allround 1ste plaats
  • sprong: 2de plaats
  • balk: 1ste plaats
  • damesbrug: 4de plaats
  • vloer: 2de plaats
    
 • Ella Vlaemynck
  • allround 3de plaats
  • sprong: 3de plaats
  • balk: 1ste plaats
  • damesbrug: 3de plaats
  • vloer: 1ste plaats
    
 • Fran Vandeputte
  • allround 6de  plaats
  • sprong: 3de plaats
    
 • Marie Van Gyseghem
  • allround 8ste plaats
  • vloer: 3de plaats
    
 • Marie Durnez
  • allround 11de plaats
    
 • Noore Becqaert
  • allround 13de plaats (Noore heeft 1 toestel minder geturnd wegens kwetsuur).

Meisjes 15-16 jaar – vrij werk

 • Annette Devoldere
  • allround 1ste plaats
  • sprong: 2de plaats
  • damesbrug 1ste plaats
  • vloer: 1ste plaats

Yelena Devreker (KIT) 20ste op EK Juniores

Yelena turnde een goed EK gezien ze pas uit blessure terug kwam.

Ze scoorde 11,866 op sprong, 11,633 op brug (17de), 11,8 op balk en 12,66 op grond. Met een totaalscore van 47,365 eindigde ze daarmee op de 20ste plaats op 77 deelneemsters. Proficiat Yelena.

Als team behaalde België de 7de plaats op 22 deelnemende landen.

Herbekijk haar oefeningen:

Grond

Balk

Brug

Sprong

Yelena Devreker (KIT) op EK toestelturnen

Van 11 tot 21 augustus staat in München, Duitsland, het Europees kampioenschap Toestelturnen op het programma. 

Op het programma staan de kwalificaties, teamfinale bij de seniores en toestelfinales in beide leeftijdscategorieën. De meisjes geven de aftrap in München van 11 tot 14 augustus. 

In de Belgische delegatie is onze Yelena Devreker opgenomen om de Belgische kleuren te verdedigen bij de junioren. Via deze weg wensen we Yelena alle succes toe!

Programma TTm

 • 09.08: Podiumtraining seniores
 • 10.08: Podiumtraining juniores
 • 11.08: Kwalificaties seniores
 • 12.08: Kwalificaties juniores
 • 13.08: Teamfinale seniores
 • 14.08: Toestelfinales juniores & seniores

website EK

KIT op European Youth Olympic Festival

Van 24 tot 30 juli gaat het European Youth Olympic Festival door in Banská Bystrica, Slowakije. Zes juniores toestelturnen maken zich klaar voor dit topevenement. Yelena Devreker (KIT) maakt er deel uit van het Belgische  TTm-team.

Het evenement gaat door inSlowakije (Banská Bystrica). Het European Youth Olympic Festival (EYOF) is, met maar liefst 50 deelnemende landen, het grootste multisportevenement in Europa voor jongeren tussen 14 en 18 jaar en dient als voorbereiding voor een carrière aan de top. Er staan 11 sporten, waaronder gymnastiek, op de planning.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 25/07 - Podiumtraining 
  • 15:00 - 16:45 uur: podiumtraining meisjes
 • 27/07 - Kwalificaties
  • 15:00 - 16:45 uur: kwalificaties meisjes
 • 29/07 - Finales (na selectie)
  • 14:00 - 16:00 uur: toestelfinales jongens (vloer, paard en ringen) en toestelfinales meisjes (sprong en brug)
 • 30/07 - Finales (na selectie)
  • 14:00 - 16:00 uur: toestelfinales jongens (sprong, brug en rek) en toestelfinales meisjes (balk en vloer)