Gymtastisch sporten, daar staan we voor!

Gedrags- en Ethische code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden GYMFED 2020-2021

KIT en Gymfed leggen vanaf nu het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders. Met de campagne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" willen we deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind. We stellen ons tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven. De gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), is van toepassing voor al onze clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De API van de club is Silke Decap (vertrouwenspersoon@kitieper.be).