Geschiedenis | KIT vanaf 1897

Voor den grooten oorlog 1897 - 1914

Onder impuls van oudleerlingen van de Sint-Michielsschool en ondermeer Valère Seys ziet de Iepers Sint-Michielsgilde, de latere Koninklijke Ieperse Turnvereniging, het levenslicht.
De eerste voorzitter werd de E.H Neuville.
De gilde had een streng katholiek karakter en telde enkel mannelijke leden. In het toenmalige interne reglement wordt in vier puntjes de doelstelling van de “Sint-Michielsgilde“ uiteengezet:
  1. Treffelijk verzet.
  2. Gezonde lichaamsoefeningen.
  3. Opluisteren van processies, feesten en stoeten.
  4. Familiefeesten voor ouders en vrienden
Tijdens Wereldoorlog I werden de activiteiten geschorst (4 jaar oorlog en de volledige verwoesting van de stad).
      

Tussen de twee oorlogen in

In 1922 wordt de SMT heropgericht door diezelfde E.H. Neuville. De naam van de gilde wijzigt lichtjes en wordt de Sint-Michielsturners (SMT). De trainingszaal bevond zich toen achter de Sint-Pieterskerk in de Rijkeklarenstraat.

In het jaar 1926 neemt Valère Seys het voorzitterschap over van de E.H. Neuville en vervult deze taak tot 1962. De SMT sluit zich bij de voorzitterswissel aan bij de Katholieke Turnbond. Het wordt een bloeiende vereniging die in de jaren dertig steeds rond de 200 mannelijke leden telde. Een hoogtepunt in die jaren was de organisatie van het West-Vlaamse gouwfeest op de Grote Markt van Ieper in 1930. Naar verluid zouden er toen ongeveer een 2000 deelnemers aanwezig zijn geweest.

Toen er in 1938 een conflict ontstond tussen voorzitter Seys en het gouwbestuur nam de turnvereniging ontslag uit de Katholiek Turnbond en bleef bestaan als een onafhankelijke vereniging. Ten gevolge van de algemene mobilisatie in 1939 werden de activiteiten van de vereniging stopgezet.

De Tweede Wereldoorlog

Maar het turnbloed kruipt waar het niet gaan kan. In 1941 werd, gezien de turnzaal in beslag genomen was door het bezettingsleger, onder impuls van Aimé Geudens, Benoni Dehaeck, Gilbert Dumont en de gebroeders Mus een “ersatz“ turnkring samen getrommeld.

Eerst kon men terecht in het College en genoot men de steun van de toenmalige directeur Verhaeghe.De turntoestellen haalden zij uit de vroegere turnzaal. De vereniging groeide al vlug weer uit tot een 150-tal mannen. Onder hen onder meer wijlen schepen Luc Vanraes en M. Vandepitte (die later zelf collegedirecteur werd).

Toen de collegedirectie in 1943 deze toestand als gevaarlijk begon aan te zien t.o.v. de Duitse bezetter werd deze activiteit door hen verboden Een nieuwe zaal diende gezocht te worden en werd gevonden in de vorm van de zolder in het achterhuis van de ouders van Benoni Dehaeck. De tussenmuur werd door de leden gesloopt en men kon de trainingen hervatten. Al vlug werd deze zaal ook een ontmoetingsplaats voor andere sporters, onder meer schermen, boksen, worstelen. Roland Maillard, oud-turner van S.H. Wevelgem, sloot zich aan en nam de algemene leiding op zich. Later stichtte hij nog de roeivereniging en was gedurende verschillende jaren Voorzitter van B.B.C. Athlon.

Net na wereldoorlog II

In 1945 werd opnieuw officieel van wal gestoken, al duurde het tot in 1946 vooraleer de SMT weer op volle toeren draaide (de Engelsen bezetten de turnzaal). Voorzitter Seys nam weer zijn positie in.

Een jaar later, we schrijven 1947, sluit de tot hiertoe onafhankelijke SMT zich aan bij de Koninklijke Belgische Turnbond . De turnzaal achter de Sint-Pieterskerk wordt echter afgenomen. De vereniging vond een nieuw onderkomen in de Sint-Maartenskring, Lange Meersstraat.

In 1949 wordt de meisjesafdeling aan het kader toegevoegd zodat de turnvereniging zich kon specialiseren over de hele breedte van de toenmalige “kampgymnastiek“.Vanaf toen liet de vereniging zich ieder jaar opmerken bij de diverse wedstrijden.

Het MUS tijdperk

We bereiken het Mus-tijdperk. De tweelingbroers Lucien en Roger Mus bereiken immers in een minimum van tijd de Belgische top. Roger verdwijnt van het turntoneel wegens een blessure opgelopen tijdens een turnwedstrijd. Lucien echter nestelt zich tot eind de jaren 1960 steeds in de Belgische top drie en is een vaste waarde voor de nationale ploeg. Tot de keurelementen behoorden ook: Norbert Dehaerne, wijlen Michel Truwant en wijlen Lucien Eeckhout.

Jozef Mus beklimt ondertussen de officiële turnladder als “technieker“. Tijdens die jaren vijftig en zestig bezet hij leidende functies bij de Belgische Turnbond en wordt hij technisch voorzitter voor West-Vlaanderen. Ondertussen krijgen Jozef en vooral Lucien ook faam als trainers. Op dat ogenblik zetten jongeren als de gebroeders Dewilde en Jacques Coffyn hun eerste stappen met succes in de West-Vlaamse turnsport. Met Eddy Baratto en Gerard Spriet brengen zij enkele beloftevolle Ieperse turners voort.

Bij de dames is het Angèle Mus die zich ontpopt tot trainster, onder meer van Therèse Victoor en Rita Hespeel.

De turnkring zelf geniet intussen ook van een groeiende faam in het Belgische turnwereldje. De Ieperse “turnschool“ lokt turners vanuit de hele provincie. Zo komen onder meer de Brugse Thérèse Victoor, Belgisch Kampioene bij de dames, en de Belgische Kampioen bij de heren, Jacques Ghesquiere uit Wevelgem, de Ieperse rangen vervoegen. Daarnaast vermelden de ledenfiches namen uit Ingelmunster, Roeselare, Wevelgem en haast alle omliggende Zuid-West-Vlaamse gemeenten. In 1962 neemt Valère Seys ontslag als voorzitter en wordt hij tot in 1963 opgevolgd door de toenmalige ondervoorzitter Marcel Tytgat. Daarop werd Notaris Lucas Lauwers bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Op 21 oktober 1964 wordt de Sint-Michielsturnkring een "Koninklijke Maatschappij".

Lucien Mus brengt het ondertussen tot nationaal trainer en even later wordt hij intercontinentaal jurylid. Daardoor en dankzij de vele Belgische titels, krijgt de vereniging ook internationaal steeds meer faam. Op de affiches van haar jaarlijkse turngala's komen dan ook steeds weer de meest klinkende Belgische en Europese namen voor. De gala's worden in die periode gegeven in de Stadsschouwburg.

Andere Ieperlingen die in deze periode op het voorplan traden waren Norbert Dehaerne, M. Truwant en Freddy Bille. De turnvereniging viert in 1972 haar 75ste verjaardag en is ondertussen uitgegroeid tot een zeer gestructureerde club. Er zijn de afdelingen meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar, de juffers van 11 tot 15 jaar, de jongelingen van 11 tot 15 jaar, dames en mannen vanaf 16 jaar, een afdeling Blijf Fit alwaar geen leeftijd op staat. In dat zelfde jaar 1972 worden Jozef en Lucien Mus, Henri Dekaezemaeker en Jozef Claus op het stadhuis gehuldigd en ontvangen zij de stadsmedaille. In ondertussen zijn de turnfeesten van de stadsschouwburg verhuisd naar de huidige "Iebac-zaal".

1972 - 1982

De Ieperse topturners van het moment zijn de gebroeders Jean-Marie en Joselin Gantois, Eddy Viaene, Jozef Torsy, Filip Goerlandt, de gebroeders Boudrez en Dirk Pollee. Bij de dames kwam die eer toe aan de gezusters Devos, Charlotte Demeere, Patricia Molein, Guydine Dehaerne, Giselle Gantois en Anne Boeve. Onder de trainers vinden we naast de ondertussen gekende "Mussen" ook Chris Vermote, Gaby Moors, Rosita Devos en Jean-Marie Gantois.

Vooral Dirk Pollee blijkt uit het goede turnhout gesneden. Hij wordt immers Belgisch kampioen in iedere leeftijdscategorie. Dirk Pollee wordt opgevolgd door Jos Breyne en de Waregemnaars Johan en Frank Steelandt. Bij de jeugd is het Gino Carlier bij de jongens en Greet Merlevede bij de meisjes die de opkomende sterren zijn. Greet schopt het ook tot de nationale ploeg. KIT beschikt tevens over een volwaardige meisjes- en jongensploeg. Jaarlijks nemen zij in het buitenland deel aan internationale clubkampioenschappen (Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk,...). Bij de jongens betreft het hier onder meer ook Danny Maes, Walter Sohier, Christophe Vermeersch, Luc Mus. Bij de meisjes onder andere Kathy Laheye, Ariane Claeys, Els Vanhoutte, Bieke Schotte, Lieve Debrabandere, Nathalie Tyberghyn en Roos Goemaere. De trainersploeg bestond onder meer uit Luc Debrabander bij de jongens en Claudine Thoma bij de meisjes.

Jos, Frank en Johan vormden samen tevens de helft van de nationale ploeg en Lucien Mus was de verantwoordelijke voor het keurturnen mannen bij de Vlaamse Turnliga. De stages van de nationale ploeg vinden plaats te Ieper. Dit blijft enkele jaren zo tot de Vlaamse Turnliga zelf roet in het eten komt gooien. Intussen was Jozef Mus Technisch Voorzitter van de V.T.L. en lid van de Raad van Bestuur V.T.L. en K.B.T..

1983 - 1997

Na een uitgebreide voorbereidingscampagne (Landenwedstrijd werd gewonnen tegen Engeland) slaagt de nationale ploeg erin een selectie af te dwingen voor de wereldkampioenschappen te Boedapest. Wegens meningsverschillen tussen de V.T.L. en Lucien Mus, wordt deze voor 1 jaar op non-actief gezet en wordt de klok in één klap 10 jaar teruggedraaid, want de motor werd weggenomen. Het duurt een tijdje vooraleer van deze klap wordt bekomen. Ook in de turnclub liet zich dat gevoelen. In die periode kan enkel Alex Lamsens zich ontwikkelen tot het Belgisch niveau. Wegens de evoluerende turnsport en het steeds moeilijker worden, zodat er intenser en professioneler dient te worden getraind, was de opvolging niet verzekerd.

Een dubbele uitzondering waren de tweelingzusters Isabelle en Sophie Nollet. Beiden maken deel uit van de nationale ploeg en nemen deel aan diverse belangrijke buitenlandse tornooien.

Ondertussen is de vereniging noodgedwongen verhuisd van de aloude turnzaal in de Lange Meersstraat naar het splinternieuwe sportcentrum van de stad. Sinds een tiental jaar wordt in de club opnieuw een inspanning geleverd om het toestelturnen of keurturnen, zowel bij meisjes als jongens, een nieuw elan te geven.

In beide disciplines beschikt de Koninklijke Ieperse Tunrkring over een ploeg jongeren. In de laatste twee jaar turnden zij in clubverband in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er tussengroepen opgericht die een eerste selectie maken tussen de grote groepen en het keurturnen. Halfweg de tachtiger jaren werd de vereniging twee nieuwe afdelingen rijker. In 1991 werd er gestart met kleuterturnen. Zo is er nu voor elk wat wils. Vanaf 3 jaar in de kleuterafdeling alover diverse meisjes- en jongensgroepen van 6 tot 14 jaar, Juffers vanaf 14 jaar, Trampoline vanaf 7 jaar ook de Balletafdelingen behoren nog tot de Turnfamilie, Recreatieturnen vanaf 16 jaar en Blijf Fit vanaf 18 jaar tot ..., bijscholingen voor studenten lichamelijke opvoeding. Een Jazzafdeling werd opgericht en tevens ook een klassiek balletafdeling. Beide afdelingen stonden gedurende 3 jaar onder leiding van Jo Quaghebeur. Op dat ogenblik telde de K.I.T. ruim 700 leden. Het Jaarlijks Turnfeest werd bijgewoond door 1200 toeschouwers, waardoor de Stedelijke Sporthal praktisch uit haar voegen barstte.

De jaren tachtig werden ook gekenmerkt door de stichting van een aantal nieuwe clubs. K.I.T begon met de oprichting van een turnclub te Poperinge, gevolgd door Vlamertinge, Dikkebus en Brielen. Poperinge, Vlamertinge en Brielen bestaan tegenwoordig zelfstandig en de afdeling te Dikkebus werd geschrapt.

1997 Eeuwfeest - 2006

1997 stond in het teken van 100 jaar turnen in Ieper. Dit werd met verschillende activiteiten gevierd. Er was voor de jeugd een competiewedstrijd met de verschillende bevriende clubs (Hillingdon en Camberley uit Groot-Brittannië, La Madeleine uit Frankrijk en Denver uit de USA). Daarnaast was er een internationale wedstrijd op topniveau met turners en turnsters uit de nationale ploegen van USA, Frankrijk, Tsjechoslavakije, Roemenië en België. Tevens was er een turnfeest met als thema de geschiedenis van de club.In 1998 werd de stad Ieper eigenaar van het turnmateriaal van de club en werd het stelselmatig vervangen door nieuwe en modernere toestellen. Leuk om terug te zien is de kalender die werd gemaakt met foto's van de toenmalige groepen en beelden van Ieper.
Op sportief vlak noteren we dat Nicolas Demey kampioen van West-Vlaanderen, van Vlaanderen en van België werd bij de senioren B in het jaar 2000. Hij werd in 2001 verkozen tot sportman van het jaar 2000 in de Ieper. Ook Cedric Jacques wordt in zijn categorie West-Vlaams kampioen. In januari 2001 staat KIT in voor een geslaagde organisatie van de West-Vlaamse kampioenschappen. Een nieuw logo voor de vereniging wordt boven de doopvont gehouden.
In ditzelfde jaar beslist de raad van bestuur om het statuut van de vereniging te veranderen van feitelijke vereniging tot vzw. De statuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2002. Ook het huishoudelijk reglement wordt herschreven.
In 2002 werd een speciaal turnfeest gehouden ter ere van het 105-jarige bestaan van de club. Het thema was “Europa“ en het geheel werd opgeluisterd door het zangkoor Chorus onder leiding van Johan Coulembier (ex-penningmeester van KIT). Sindsdien worden de turnfeesten georganiseerd in samenwerking met het cultuurcentrum Ieper (klank en belichting).
2003: KIT neemt deel aan de driejaarlijkse kattenstoet. Het turnfeest staat in het teken van “Disney“ en het kerstfeest heeft als act clown/goochelaar Ivo met erna een kinderdisco. Voor het eerst heeft de club een eigen website. Sedert 2003 worden op regelmatige basis trainersvergaderingen gehouden. Het turnfeest van 2004 heeft als thema “circus“. Robbe Sinnesael wordt West-Vlaams kampioen bij de pupillen. Evelien Derde behaalt brons op de Vlaamse kampioenschappen in de categorie seniores C. Ten voordele van de vereniging organiseren een paar trainers een geslaagde spaghetti-avond. De club start met interne trainersopleidingen. Gasttrainer is oud-lid Jimmy Gantois. Het kerstfeest gaat door de tweede keer door in zaal “Familiekring“ met een gastoptreden van clown/goochelaar Animix.
In 2005 heeft het turnfeest “showbizz“ als thema. Zoals voorgaande jaren wordt deze gesmaakte turnshow bijgewoond door een kleine 1000 toeschouwers. Het kerstfeest is een succes mede door het optreden van kindercircus “hoetchatcha“. Omwille van wijzigingen in de vzw-wetgeving moeten de statuten van de club worden herschreven.

2007 - ...

Geschiedenis wordt aangemaakt...

2007: KIT bestaat 110 jaar.2012
2012: KIT blaast 115 kaarsjes uit.

2017: KIT wordt 120 jaar jong.
2022: KIT viert125 jaar turnen in Ieper.

Ere-Bestuur KIT vzw

Jozef Mus
Lieve Debrabandere
Martine Mus
Jean Coomans
Jan Mus
Veerle Cailliau
Veerle Fiey
An Bulcke
Ariane Claeys
Jolien Barbry
Ciska Snick
Magda Knockaert
Magda Barbez
Valerie Mahieu
Ann Cloet