Aanspreekpunt integriteit (API)

API Silke Decap

Aanspreekpunt voor KIT vzw


Silke Decap is het aanspreekpunt integriteit voor de Koninklijke Ieperse Turnkring.


Wat is een API?

= AanspreekPersoon Integriteit

• Laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon
• Voor sporters, hun ouders, trainers of andere betrokkenen
• Met een vraag, vermoeden of klacht grensoverschrijdend gedrag

Een Aanspreekpersoon Integriteit draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.