Recrea Toestelturnen Meisjes & Jongens

De Recre@ ToestelTurnen is een geselecteerde groep meisjes en jongens die vijf uur per week trainen en deelnemen aan Recreatornooien georganiseerd door de Gymfed en andere bevriende turnclubs van West-Vlaanderen.

De selectie van de groep is tweeërlei, in het bijzonder

- Gymnasten uit de competitiegroepen die minder uren willen trainen

- Gymnasten die net iets meer kunnen dan de doorsnee recreatieve gymnast en die meer uren willen trainen om ook te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

De wedstrijdoefeningen bestaan uit opgelegd werk op verschillende niveaus tot de leeftijd van 12 en vrij werk te kiezen uit een oefenpakket voor +12 jarigen.

Het is vaak hard trainen om alles onder de knie te krijgen, maar het blijft steeds plezant en zonder dwang. 
De beloning is des te groter.

Tijdens de schoolvakantie(s) is er normaal gezien géén training, tenzij de hoofdtrainer daar -na overleg met het KIT bestuur  - anders over beslist.