Medisch Verantwoord Sporten

De Gymnastiekfederatie heeft als doel het de clubs en zijn leden (dus ook KIT vzw) mogelijk te maken om op een medisch verantwoorde manier aan life-time gymnastiek te doen. Hiervoor volgt zij de bepalingen van het decreet i.v.m. Medisch Verantwoord Sporten van 20 december 2013 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit nieuwe decreet is van kracht gegaan op 31 maart 2015.