Hulplijn "1712"

​Hulplijn "1712"

Op 12 maart 2012 werd de hulplijn "geweld, misbruik en kindermishandeling" van de Vlaamse overheid gelanceerd. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). De hulplijn is er voor alle burgers en vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712.

Het nummer 1712 is een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik: 
- voor vragen en concrete meldingen
- voor vermoedens en feiten
- voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
- voor slachtoffers en daders
- voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
- voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie