Basisgym Meisjes

Vanaf het vierde leerjaar kunnen gymnasten zich verder specialiseren in het toestelturnen in de turnclub.


Er zijn 2 trainingen per week voor 4e tot en met 6e leerjaar.