Basisgym Gym & Tumbling

In het derde leerjaar kunnen gymnasten zich verder specialiseren in centrale disciplines in de turnclub:

  • Toestelturnen
  • Tumbling 

Er zijn 2 trainingen per week: één ervan zal toestelturnen bevatten, de ander zal een les tumbling zijn.
Vanaf het vierde leerjaar kunnen ze dan op basis van hun opgedane ervaringen hun favoriete discipline verder beoefenen.