Lucien Mus Cup 2021

Door de maatregelen opgelegd in het kader van Covid-19 kon deze editie niet doorgaan.

Due to the measures imposed in the context of Covid-19, this edition could not take place.

En raison des mesures imposées dans le cadre du Covid-19 cette édition n'a pu avoir lieu.

 

Lucien Mus Cup 2021 wordt een light-versie

KIT viert in 2022 de gezegende leeftijd van 125 jaar. Daarom wordt er in 2021 een light versie van de LMC georganiseerd  in het weekend van 10 en 11 april 2021.
Light in de zin dat er geen buitenlandse clubs worden gevraagd.

Rond Pasen 2022 wordt dan een uitgebreide Lucien Mus Cup georganiseerd met buitenlandse clubs.

Lucien Mus Cup 2021 will be a light version

KIT celebrates in 2022 the blessed age of 125 years. That's why in 2021 a light version of the LMC will be organized on the weekend of 10 and 11 April 2021. 
Light in the sense that no foreign clubs will be invited. 

Around Easter 2022 an extensive Lucien Mus Cup will be organised with foreign clubs.

Lucien Mus Cup 2021 sera une version légère

KIT célèbre en 2022 l’âge béni de 125 ans. C’est pourquoi en 2021 une version légère du LMC sera organisée le week-end du 10 et 11 avril 2021.
Légère dans le sens où aucun club étranger n’est demandé. 

Vers Pâques 2022, une grande Lucien Mus Cup sera organisée avec des clubs étrangers.