Koninklijke Ieperse Turnkring

API | Aanspreekpunt Integriteit

Bij onze API, zijnde het Aanspreekpunt Integriteit, kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
De API van de club is Stefanie Laheye (vertrouwenspersoon@kitieper.be).