Koninklijke Ieperse Turnkring
Corona update

Corona veilig turnen

14/04/2021

 

24/03/2021

update corona 24 maart 2021

29/01/2021

Sporten in bubbels van 10

Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari bereikt werd inzake de buitenschoolse activiteiten werd vastgelegd in een Ministerieel besluit door het Overlegcomité. In- en outdoor sporten kan afhankelijk van de leeftijd in bubbels van 10. Wat moet je weten?

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Enerzijds wordt het soms uitgebreide netwerk van kinderen verkleind, anderzijds biedt dit perspectief voor de jongeren +13 jaar. Dit akkoord werd bekomen door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land op dinsdag 26 januari. Intussen werd dit geformaliseerd door het Overlegcomité in een Ministerieel besluit en vertaald naar een sectorspecifiek protocol. De regels gaan van start op maandag 1 februari. 

Wat is een bubbel van 10?

Een bubbel van 10 is een groep van max. 10 personen die begeleid worden door een meerderjarige trainer (maakt geen deel uit van de bubbel). Deze bubbel verandert tijdens de week niet en houdt tijdens de sportactiviteit steeds voldoende afstand tot elke andere bubbel. Sporters mogen in de bubbel hun (sport)activiteit beoefenen zonder mondmasker en met onderling contact.

In een indoor accommodatie zijn meerdere bubbels toegelaten, dit op voorwaarde dat ze onderling strikt van elkaar gescheiden blijven (1,5 meter), niet met hetzelfde materiaal werken en dat de densiteitsregels worden gerespecteerd. Voor sporten met weinig verplaatsing (zoals gymnastiek) is dat 1 sporter per 10m2 zaaloppervlak. 

Wat met onze trainers?

Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter met aandrang gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening.  

Vergeet volgende algemene regels niet! 

 • Er is een registratieplicht voor alle sportactiviteiten, zodat je kan achterhalen wie aanwezig is/was
 • Enkel tijdens het sporten is het niet nodig om een mondmasker te dragen, net ervoor en erna wel. Opgelet: het dragen van mondmaskers is geen alternatief voor social distancing!
 • Binnen de privébubbel (= huishouden + duurzame nauw contact) is social distance niet nodig
 • Materiaal en infrastructuur minstens dagelijks schoonmaken - gedeeld materiaal ook tussen de verschillende groepen
 • Zorg (indoor) voor voldoende verluchting, laat ramen en deuren openstaan of zorg voor impulsverluchting waar ventilatie ontoereikend is. Monitor CO2: 900 ppm is waarschuwingsniveau, bij 1200 ppm stop je de activiteiten
 • Stel, indien mogelijk, een Covid-coördinator aan in de club die het eerste aanspreekpunt is en alle maatregelen opvolgt

Vanaf wanneer gelden deze regels?

Het ministerieel besluit en bijhorende regels treden in werking vanaf 1 februari 2021 en gelden behoudens een sterk verslechterende situatie. Tijdens de Krokusvakantie wordt de situatie geëvalueerd. 

Van zodra het pandemieniveau verbetert, vragen betrokkenen uitdrukkelijk dat versoepelingsmaatregelen zich in eerste instantie zouden richten naar kinderen, jongeren en studenten.

18/01/2021

Turnen voor -13 blijft doorgaan!

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé voerde een verbod in op binnen (!) -activiteiten voor jongeren onder de 12 jaar. Dat melde hij na een overleg met onder meer infectiologe Erika Vlieghe naar aanleiding van de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Houthulst.

Maar kort na de mededeling van de gouverneur kwam het bericht dat de beslissing 'on hold' wordt gezet, op vraag van Vlaams minister Benjamin Dalle.

Tot nader order blijven de trainingen dus doorgaan.


Hou nog even vol!

We hadden het graag anders gezien, maar ook in 2021 starten we het sportseizoen met de nodige Corona-beperkingen. Welke maatregelen gelden er momenteel en welke gevolgen heeft dit voor onze (club)werking? We geven jullie graag een stand van zaken.

Volgende regels vormen momenteel het uitgangspunt voor het sporten tot 1 maart 2021. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de clubwerking en restricties van lokale besturen kunnen deze regels binnen de clubwerking mogelijks strenger gehanteerd worden. Indien er op federaal niveau voor 1 maart 2021 versoepelingen doorgevoerd worden, brengen we jullie zoals steeds zo snel mogelijk op de hoogte.

Welke algemene regels zijn er van toepassing?

-13 jaar (°2008 en jonger)

 • Indoor of outdoor sporten met contact is mogelijk
 • Maximaal 50 personen in een groep (incl. begeleiders) - geen contact tussen groepen mogelijk
 • Competitie is mogelijk, max. 1 toeschouwer per deelnemer

+13 jaar (°2007 en ouder)

 • Indoor sporten is niet toegelaten
 • Outdoor sporten met max. 4 personen en respect afstandsregels (inclusief 1 meerderjarige trainer verplicht)

Wat met de organisaties?

Onder de huidige maatregelen zullen in februari en maart organisaties doorgaan voor sporters tot en met geboortejaar 2008. Dit zowel voor individuele competities als teamcompetities conform deze leeftijden.

Wanneer mogen +13 terug indoor trainen?

Een terechte vraag die ieder van ons zich stelt… Helaas kunnen we hier voorlopig geen antwoord op geven. Zoals steeds streven we er naar om jullie bij elke wijziging, hetzij een verstrenging hetzij een versoepeling, zo snel en goed mogelijk op de hoogte te brengen

De impact van de afgelopen maanden en het gebrek aan perspectief is voor onze sporters en club bijzonder zwaar. Gezien het feit dat de dalende besmettingscijfers opnieuw stagneren, wordt het echter moeilijk om op korte termijn een versoepeling door te voeren. We vragen onze sporters dan ook om te blijven volhouden en maximaal te focussen op gezonde en veilige trainings- en wedstrijdomstandigheden in de toekomst.

14/11/2020

Turnhal terug open voor -13 jarigen

De kogel is door de kerk! We kregen het bericht van Stad Ieper dat we (beperkt) terug mogen opstarten met de -13 jarigen.
Concreet betekent dat dat we vanaf maandag 16 november het volgende systeem hanteren:

 • Turnlessen in de turnzaal voor de -13 jarigen (tot en met geboortejaar 2008)
 • Online turnlessen voor de +13 jarigen (vanaf geboortejaar 2007) via het Jitsi platform (cf. eerdere mailing)

29/10/2020
Indoorsporten nu voor iedereen verboden: lees hier

28/10/2020

 Corona-update

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben we als Kon. Ieperse Turnkring vzw beslist om de pauzeknop in te drukken en de herfstvakantie voor de turnlessen vervroegd in te zetten. Concreet betekent dat we vanaf vandaag (29 oktober) alle trainingen in de turnhal annuleren tot en met woensdag 11 november.

Vanaf 12 november starten we de werking weer op:

 • In de turnhal voor de -12 jarigen.
 • Met een evenwaardig aanbod van online turnlessen voor de +12 jarigen.

De gezondheid van onze leden, familie, vrijwilligers en trainers staat voor ons als club centraal en dat is meteen de belangrijkste reden waarom we deze beslissing namen. We vinden het essentieel om de adviezen van de experts en de overheid te volgen en onze contacten en verplaatsingen zo veel als mogelijk te beperken. We begrijpen de teleurstelling, maar hopen op jullie begrip.

Info over de concrete organisatie van de trainingen vanaf 12 november (online en offline), geven we jullie in de herfstvakantie door. In de tussentijd wijzen we graag naar de module 'Kit @Home' op onze website.

Hou het veilig!

28/10/2020

Verstrenging corona-maatregelen vanaf 29 oktober 2020

De Vlaamse Regering verstrengt de maatregelen ten aanzien van de sporters +12 jaar. Georganiseerde trainingen en competities zijn niet langer mogelijk voor sporters vanaf geboortejaar 2007!
Daarom schrapt KIT vanaf donderdag 29 oktober alle trainingen voor de +12-jarigen. En dit tot aanpassing van die maatregelen..

We communiceren zo snel mogelijk met meer detail over het verdere verloop van trainingen van zodra wij als club ook meer zicht hebben op de komende richtlijnen en beslissingen van de Stad Ieper en GymFed.

Dank voor jullie begrip. Hou het veilig!

27/10/2020

Verstrenging corona-maatregelen vanaf 30 oktober 2020

De Vlaamse Regering verstrengt de maatregelen ten aanzien van de sporters +12 jaar. Georganiseerde trainingen en competities zijn niet langer mogelijk voor sporters vanaf geboortejaar 2007!
Daarom schrapt KIT vanaf vrijdag 30 oktober alle trainingen voor de +12-jarigen. En dit voorlopig voor de vastgestelde termijn van 3 weken.

We communiceren zo snel mogelijk met meer detail over het verdere verloop van trainingen van zodra wij als club ook meer zicht hebben op de komende richtlijnen en beslissingen van de Stad Ieper en GymFed.

Dank voor jullie begrip. Hou het veilig!

Code oranje vanaf 14 oktober

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt men in de sportsector over naar CODE ORANJE. Indoor sporten voor +12 jaar is vanaf dan enkel contactloos toegelaten.

Naar aanleiding van de stijging van de Coronacijfers schakelen we vanaf woensdag 14 oktober over naar CODE ORANJE in de sportsector. Sporten is nog steeds toegelaten, hetzij met striktere beperkingen bij de sporters +12 jaar.

De kleurencodes staan voor de ernst van de Coronasituatie in ons land op dat moment en dus ook voor welke maatregelen er op dat moment gelden. We roepen onze clubs en sporters massaal op om deze regels strikt te volgen.

CODE ORANJE - WAT WIJZIGT ER?

 • Indoor +12 jaar: alle sportactiviteiten waarbij ten alle tijden de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, worden verboden. Trainers dienen verplicht een mondmakser te dragen, helpen is toegelaten.
 • Indoor -12 jaar: geen aanpassing

21/09/2020

Wat moet je doen als je positief test op Covid-19?

Indien de persoon die positief test een sporter is, moet die sporter in quarantaine. Wat met de anderen?

 • Sporters -12 jaar:
  • medesporters van de groep moeten niet verplicht in quarantaine = laag risico
  • Trainer(s) van de groep moet niet verplicht in quarantaine = laag risico, tenzij er gedurende een periode van meer dan 15min. contact was op minder dan 1,5 meter (zelf met mondmasker)
 • Sporters +12 jaar: medesporters en trainer(s) van de groep moeten getest worden en in quarantaine = hoog riscio

Indien de persoon die positief test een trainer is, moet die trainer in quarantaine. Wat met de anderen?

 • Sporters – 6 jaar: alle kleuters in quarantaine = hoog risico (omdat trainers geen mondmasker dragen)
 • Sporters – 12 jaar: sporters moeten niet verplicht in quarantaine = laag risico, tenzij er gedurende een periode van meer dan 15min. contact was op minder dan 1,5 meter (zelf met mondmasker)
 • Sporters +12 jaar: sporters van de groep moeten getest worden en in quarantaine = hoog riscio

Meer concrete info vind je op pagina 14 van de leidraad.

Alles begint natuurlijk met een goede onderlinge communicatie en vertrouwen. Wacht niet op de contact tracing van de overheid, maar van zodra je positief getest bent, verwittig je best je club, zodat die de contacten met hoog risico op de hoogte kan brengen. Het is ook aan te raden dat personen die een laag risico contact hadden - en dus niet automatisch in quarantaine moeten - op de hoogte worden gebracht dat er een positief geteste persoon is (zonder namen te noemen) en er dus extra waakzaamheid nodig is in verband met mogelijke symptomen.

Ben je vermoedelijk besmet, omdat je misschien contact hebt gehad met een besmette persoon, is zelfisolatie noodzakelijk tot aan de uitslag van de test. In die tussentijd is het (nog) niet nodig om de volledige groep of clubwerking te annuleren.

Maar we blijven erop aandringen dat iedereen de maatregelen strikt volgt, zodat we hopelijk binnenkort weer gewoon kunnen sporten en genieten van het leven.

26/08/2020

Heropstart sportsector in kleurencodes

Om de sportsector zo goed mogelijk te ondersteunen in de opstart van het nieuwe seizoen werd, analoog naar het onderwijs, een systeem met kleurencodes voor de sport uitgewerkt. Deze codes staan voor de ernst van de Coronasituatie in ons land op dat moment en dus ook voor welke maatregelen er op dat moment zullen gelden.

Op 26 augustus hebben de Sportministers van de 3 Gemeenschappen in samenspraak met het brede sportveld een akkoord bereikt over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood. Dat betekent dat er niet alleen een duidelijk kader is voor de sportbeoefening vandaag, maar dat er ook scenario’s klaarliggen voor als de situatie zou verslechteren

We starten het seizoen in code geel en hopen niet te moeten evolueren naar een strengere code.

2020-07-09

GymFed meldt het volgende:

Naar aanleiding van de Veiligheidsraad afgelopen maandag 27 juli en de verwarring inzake de sportsector kunnen we onze clubs meegeven dat de regels voor de sportsector zoals gecommuniceerd op 1 juli, voorlopig, behouden blijven.

Het coronavirus kent een heropflakkering, daarom kwam de Veiligheidsraad op maandag 27 juli opnieuw bijeen. Na verwarring in de communicatie kunnen we intussen aangeven dat de maatregelen voor de sportsector voorlopig ongewijzigd blijven, er komt wel een halvering van publiek bij sportactiviteiten. Voor de provincie Antwerpen gelden striktere maatregelen.

De regels zoals gecommuniceerd op 1 juli blijven, voorlopig, behouden:

 • Sportbubbel van 50 personen
 • Sporten kan in georganiseerd verband
 • In je sportbubbel is het toegestaan om de sporters te helpen en wordt onderling contact toegelaten
 • Hygiëneregels blijven essentieel

Ook de jeugd- en sportkampen kunnen dus volgens de geldende protocollen blijvend georganiseerd worden. Hiernaast wordt registratie van de sporters verplicht. In alle openbare gebouwen geldt een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Het aantal toeschouwers bij sportactiviteiten wordt wel beperkt. Een maximum van 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten wordt, mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, toegelaten. Er geldt eveneens een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen.

Provincie Antwerpen

De lokale overheid kan strengere regels opleggen, wat het geval in de provincie Antwerpen is. Hier worden strengere veiligheidsmaatregelen genomen welke eveneens invloed hebben op de sportsector. In de hele provincie zijn individuele contactsporten, waaronder ook acro, niet toegelaten. Ploegsporten zijn verboden voor volwassenen. Ook het helpen van sporters en bijstaan tijdens trainingen in deze regio is dus niet toegestaan.

Blijf veilig sporten!

Als federatie roepen we alle clubs en leden op om zoveel mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren. In deze situatie zijn het de clubverantwoordelijke van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen of het al dan niet aangewezen is om de plaatselijke activiteiten te laten doorgaan. Als federatie willen we onze clubs en leden maximaal ondersteunen in deze periode. Voor vragen kan je steeds hier terecht.

Gymfed volgt de communicatie verder op en communiceert de mogelijke wijzigingen via haar kanalen.


2020-07-28

Corona houdt onze manier van leven nog steeds in een wurggreep. De afgelopen dagen kregen we diverse vragen binnen over onze maatregelen rondom Covid-19.

De gymnastiekfederatie volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet en neemt telkens een passend standpunt in op basis van gesprekken met de veiligheidsraad en betrokken ministers.

Als club willen en kunnen we dan ook niet op de feiten vooruit lopen. KIT zal steeds op basis van de communicatie van GymFed, Sport Vlaanderen,de veiligheidsraad en het stadsbestuur  een passend standpunt innemen en communiceren.