Doping

Doping is het gebruik van verboden middelen of methoden om sportprestaties te verhogen. Concreet gaat het om de volgende overtredingen:

 • aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
 • (poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
 • (poging tot) gebrekkige medewerking
 • gebrekkige informatieverstrekking
 • (poging tot) manipuleren
 • (poging tot) bezit
 • (poging tot) handel
 • (poging tot) toediening
 • voor mindervalide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.
WADA (world anti-doping agency) stelt jaarlijks de dopinglijst (lijst met verboden stoffen en methoden) op die op
1 januari 2003 van kracht werd. Een stof of methode kan op de dopinglijst worden geplaatst indien deze aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:
 • (mogelijk) prestatiebevorderend
 • (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid
 • in strijd met de ‘Spirit of Sport’
De gewijzigde antidopingregelgeving, conform de wereldantidopingcode 2015, is in werking getreden vanaf 31 maart 2015. Meer informatie over de antidopingregelgeving, waaronder de ministeriële besluiten over de wijze van oproeping in de sporttakken wielrennen en bodybuilding, of de lijst met verboden stoffen en methoden, kan je raadplegen op de website Dopinglijn van NADO Vlaanderen.

Downloads: