Nieuws

Proficiat aan onze trainers

De trainers en bestuursleden binnen de club scholen zich constant bij om de turnles zo uitdagend mogelijk te maken. Een welverdiende proficiat is dan ook op zijn plaats voor Rieke, Celien, Silke en Eva voor het behalen van hun initiatordiploma. Ook trainers Kathy en Janne willen we feliciteren met hun organisatie van een les op het Kaderweekend van de Gymfed in oktober. Ten slotte werd onze club het afgelopen jaar ook enkele juryleden rijker, zonder wie een deelname aan de wedstrijden voor de competitiegroepen onmogelijk is. Proficiat Jody, Silke, Lisa, Lies, Kim, Ine, Céline en Britt voor het behalen van jullie jurybrevet in verschillende categorieën en aan Sien, Janne en Inge voor het stijgen in categorie.
meer lezen...

Nieuwe turnzaal is vergund

De bouw van een nieuwe turnzaal in de buurt van de sporthallen op de Leopold III-site werd vergund. “Die zal tussen sporthal 2 en de atletiekpiste worden opgetrokken. De kleedkamerkiosk die er nu staat, verdwijnt.” De zaal zal dienst doen als turnsporthal en komt er op vraag van de Koninklijke Ieperse Turnkring (KIT). “De ruimte zal zo’n 1000 vierkante meter beslaan. De toestellen, die voldoen aan alle voorwaarden voor competitieturnen blijven dus ter plaatse. Het gaat om turntoestellen, matten, kuilen en trampolines.

De start van de bouwwerken ingepland in februari/maart en verwacht wordt dat de turnkring er eind 2018, begin 2019 kan turnen.     

meer lezen...

Geestig Gezond Sporten

Naast het charter van de GymFed "Gymtastisch Sporten" ondertekende KIT nu ook het charter "Geestig Gezond Sporten".
Sport is emotie, beleving en uitdaging. Vooral is de sportclub een plek waar sporters in contact komen met elkaar, plezier maken en zich verbonden voelen binnen een groter geheel.  Alle sporters, recreatieve en competitieve hebben momenten in hun sportcarrière van twijfel en onzekerheid. Hier kan de sportclub een grote rol spelen, het moet een veilige omgeving zijn waar ieder op eigen tempo kan groeien, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Sporters die het (tijdelijk) psychisch lastig hebben, voelen zich vaak aan hun lot overgelaten en stoppen gedemotiveerd met sporten.  
Met het charter 'Ook wij sporten geestig gezond!' wil geestig gezond sporten de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen stil te staan bij het psychisch welzijn van sporters. Het charter verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen! De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter.
meer lezen...

Gymtastisch sporten

KIT en Gymfed leggen vanaf nu het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders. Met de campagne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" willen we deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit alles met één centrale doelstelling: het welbevinden van het kind. We stellen ons tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven. De gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), is van toepassing voor al onze clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De API van de club is Stefanie Laheye (vertrouwenspersoon@kitieper.be).
   
Meer lezen...

Hoofdsponsors